Zasady edycji danych na TWB3

Post Reply
User avatar
empi
Posts: 1052
Joined: 29 Oct 2005, 00:00
Location: Radom

Zasady edycji danych na TWB3

Post by empi » 21 Dec 2010, 20:24

1. Jednostki terytorialne
1.1 Do spisu miast dodawane są miejscowości, w których zarejestrowani są przewoźnicy, bądź miejscowości mające prawa miejskie lub będące ważnymi ośrodkami administracyjnymi;

2. Przewoźnicy
2.1 Przewoźników należy dodać do miejscowości, w której zarejestrowana jest siedziba głównego oddziału, bez względu na to w jakiej miejscowości obsługują przewozy;
2.2 W danych przewoźników należy wpisywać tylko informacje pewne, jeżeli brak danych należy pozostawić puste pole;
2.2.1 W polu nazwa przewoźnika należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa bez skrótów, niepisaną samymi wielkimi literami;
2.2.2 w polu skrót należy podać skróconą nazwę przewoźnika; zabrania się wpisywania określeń działalności poprzedzających pełną nazwę;
2.2.3 w polu adres należy wpisać adres w podanej kolejności: kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji;
2.2.4 w polu numer telefonu należy podać numer telefonu składający się wyłącznie z cyfr (bez kresek lub nawiasów), poprzedzony numerem kierunkowym do kraju ze znakiem „+” zamiast „00”;
2.2.5 w polu adres www należy wpisać adres oficjanej strony internetowej w formie http://www.nazwa.pl/; zabrania się wpisywania adresów nieoficjalnych stron – odnośniki można zamieścić w polu inne informacje o przewoźniku;
2.2.6 pole inne informacje umożliwia szersze opisanie przewoźnika w dowolnej formie;
2.3 Zabrania się tworzenia oddziałów, placówek terenowych, zajezdni itp. jako osobnych przewoźników; pojazdy przypisane do jednostek podległych przewoźnikowi należy przyporządkować centrali i odpowiednio opisać w polach innych informacji;
2.4 Należy unikać zbędnego mnożenia przewoźników – w przypadku przekształceń własnościowych przewoźnika, należy dokładnie uzupełnić historię przekształceń w polu innych informacji i ustawić aktualną pełną nazwę w jego danych; dopuszcza się dodawanie przewoźnika po przekształceniach jako nowego przewoźnikach w przypadku znacznych zmian, obejmujących np. zupełną zmianę marki, przejęcie przez zewnętrznego inwestora, zmianę obszaru działania, włączenie innych podmiotów w strukturę firmy itp; w przypadku wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów;
2.5 Pojazdy leasingowane należy traktować jako będące własnością przewoźnika i odpowiednio opisać w polach innych informacji;
2.6 Pojazdy niewiadomego właściciela należy dodawać do zbioru „?” przypisanego do miasta, na które wskazują tablice rejestracyjne pojazdu; w przypadku braku możliwości ustalenia miasta pochodzenia pojazdu należy przypisać pojazd do zbioru „?” przypisanego do stolicy kraju z którego pochodzi pojazd; w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB;

3. Pojazdy
3.1 Przed dodaniem pojazdu do bazy danych należy za pomocą wyszukiwarki pojazdów upewnić się czy pojazdu rzeczywiście nie ma w bazie;
3.2 W nazwie pojazdów należy wpisywać tylko pewne informacje, bez domniemań;
3.3 Zabrania się wpisywania znaków zapytania lub znaków "x" jako numery taborowe lub rejestracyjne.
3.4 W przypadku nieznajomości marki i typu pojazdu bądź braku właściwej serii należy dodać pojazd do kategorii „Miscealanous Vehicles” i poprosić o pomoc innych użytkowników TWB w opisie pod zdjęciem bądź na forum TWB; zabrania się dodawać pojazdy pod niewłaściwe serie;
3.5 Istnieją różne niepisane reguły dotyczące sposobu zapisu typów i podtypów danych pojazdów, dodając nowy pojazd należy zwrócić uwagę jak oznaczone są dotychczas istniejące w bazie danych pojazdy i stosować się do wskazówek edytorów i seriatorów;
3.6 W przypadku istnienia więcej niż jednego numeru VIN przypisanego do danego pojazdu, należy wpisać w pole VIN aktualny, a pozostałe uzupełnić w innych informacjach;
3.7 Obowiązuje pierwotna nazwa pojazdu nadana przez producenta, wszelkie przebudowy związane z nawet istotnymi zmianami w nadwoziu czy jednostce napędowej są dopisywane jedynie w polu "inne informacje";
3.8 Usunięcie pojazdu następuje poprzez zmianę właściciela na „(x) Recycle city”;


4. Zdjęcia
4.1 Zdjęcie przedstawiające kilka pojazdów należy umieszczać jako zdjęcie pojazdu najlepiej widocznego lub przedstawionego na pierwszym planie;
4.2 Na początku opisu pod zdjęciem należy wpisać miejsce jego wykonania; nie obowiązuje to fotografii detali, wnętrz pojazdów itp.;
4.3 Zdjęcia przedstawiające części mechaniczne pojazdów należy odpowiednio dokładnie opisać i oznaczyć tagiem "technika";
4.4 Zabrania się dodawania zdjęć z zamazanymi w programach graficznych twarzami osób i tablicami rejestracyjnymi pojazdów;
4.5 W galerii TWB3 mogą być publikowane zdjęcia pojazdów ciężarowych o deklarowanej przez producenta (niezależnie od zapisu w dowodzie rejestracyjnym) Dopuszczalnej Masie Całkowitej większej niż 3,5 tony.

5. Tagi
5.1 Tagi oddziela się średnikami („;”) bez stosowania odstępów przed i po średniku;
5.2 Zabrania się dodawania tagów dotyczących danych, które może odnaleźć wyszukiwarka zdjęć (numerów taborowych, numerów rejestracyjnych, marki i typu pojazdu, miasta, daty wykonania zdjęcia, przewoźnika);
5.3 Zaleca się stosowanie tagów dotyczących typów zabudów;
5.4 Przed dopisaniem tagu należy upewnić się o jego poprawnej pisowni;
potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam coś tam
User avatar
empi
Posts: 1052
Joined: 29 Oct 2005, 00:00
Location: Radom

Re: Zasady edycji danych na TWB3

Post by empi » 21 Dec 2010, 20:26

Pojawiają się już pierwsze nieścisłości w edycji danych, dlatego pozwoliłem sobie przekopiować to, co swego czasu wspólnie stworzyliśmy dla potrzeb TWB2 i wprowadziłem kilka zmian - jest to wstępna wersja, zapraszam do wspólnej pracy nad korygowaniem istniejących i dopisywaniem kolejnych punktów :) pierwszy post będzie edytowany, zmienione punkty będą zaznaczane na czerwono, nowe - na zielono :)
potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam coś tam
Post Reply