Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post Reply
User avatar
empi
Posts: 1156
Joined: 29 Oct 2005, 00:00
Location: Radom

Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by empi » 25 Dec 2009, 17:56

Ostatnia edycja: 15.10.2018.

Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

1. Jednostki terytorialne
1.1 Do spisu miast dodawane są miejscowości, w których zarejestrowani są przewoźnicy, bądź miejscowości mające prawa miejskie lub będące ważnymi ośrodkami administracyjnymi;
1.2 Zdjęcia należy podpinać według zasad podziału terytorialnego danego kraju;
1.2a Ogólnie nie dodaje się miejscowości zamieszkanych przez mniej niż 1000 osób, chyba że w pobliżu nie ma żadnej większej miejscowości;
1.2b W przypadku dużych obszarów metropolitalnych, składających się z wielu dzielnic lub gmin oficjalnie traktowanych jako niezależne miasta (np. Londyn, Bruksela), nie popadamy w szczegóły i traktujemy cały obszar jako jedno miasto;
1.2c Przykłady przypisania jednostek administracyjnych w krajach:
- Poland / Polska - gmina
- Hungary / Magyarország - megyei jogú város

2. Przewoźnicy
2.1 Przewoźników należy dodać do miejscowości, w której zarejestrowana jest siedziba głównego oddziału, bez względu na to w jakiej miejscowości obsługują przewozy;
2.2 W danych przewoźników należy wpisywać tylko informacje pewne, jeżeli brak danych należy pozostawić puste pole;
2.2.1 W polu nazwa przewoźnika należy podać pełną nazwę przedsiębiorstwa bez skrótów; w przypadku nieznanego przewoźnika, należy wpisać "?";
2.2.2 w polu skrót należy podać skróconą nazwę przewoźnika; zabrania się wpisywania określeń działalności oraz innych informacji poprzedzających pełną nazwę; w przypadku nieznanego przewoźnika, należy wpisać "?";
2.2.3 w polu adres należy wpisać adres w podanej kolejności: kod pocztowy, miasto, ulica, numer posesji;
2.2.4 w polu numer telefonu należy podać numer telefonu składający się wyłącznie z cyfr (bez kresek lub nawiasów), poprzedzony numerem kierunkowym do kraju ze znakiem „+” zamiast „00”;
2.2.5 w polu adres www należy wpisać adres oficjanej strony internetowej w formie http://www.nazwa.pl/; zabrania się wpisywania adresów nieoficjalnych stron – odnośniki można zamieścić w polu inne informacje o przewoźniku;
2.2.6 pole inne informacje umożliwia szersze opisanie przewoźnika w dowolnej formie;
2.3 Zabrania się tworzenia oddziałów, placówek terenowych, zajezdni itp. jako osobnych przewoźników; pojazdy przypisane do jednostek podległych przewoźnikowi należy przyporządkować centrali i odpowiednio opisać w polach innych informacji;
2.4 Należy unikać zbędnego mnożenia przewoźników – w przypadku przekształceń własnościowych przewoźnika, należy dokładnie uzupełnić historię przekształceń w polu innych informacji i ustawić aktualną pełną nazwę w jego danych; dopuszcza się dodawanie przewoźnika po przekształceniach jako nowego przewoźnikach w przypadku znacznych zmian, obejmujących np. zupełną zmianę marki, przejęcie przez zewnętrznego inwestora, zmianę obszaru działania, włączenie innych podmiotów w strukturę firmy itp; w przypadku wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów i seriatorów;
2.5 Pojazdy leasingowane należy traktować jako będące własnością przewoźnika i odpowiednio opisać w polach innych informacji; pojazdy na długi i ciągły okres całkowicie przekazane do eksploatacji przez podwykonawcę lub wypożyczane długoterminowo również należy traktować jak własność przewoźników będących ich użytkownikami, nawet jeśli formalnie pojazdy należą do innych firm, jednostek samorządów lub organizatorów; pole "wypożyczeń" jest przeznaczone dla wypożyczeń krótkoterminowych i testów;
2.6 Fabryki autobusów egzystują w bazie danych tylko jako właściciele autobusów demonstracyjnych, autobusy zbudowane na zamówienie przewoźników traktujemy jako ich własność od momentu wyprodukowania nawet jeżeli producent wykorzystuje je jako pojazdy demonstracyjne; prezentację autobusu należącego do danego przewoźnika na wystawie promującej producenta należy traktować jako wypożyczenie do producenta;
2.7 Pojazdy niewiadomego właściciela należy dodawać do zbioru „?” przypisanego do miasta, na które wskazują tablice rejestracyjne pojazdu lub inne dostępne informacje; w przypadku braku możliwości ustalenia miasta pochodzenia pojazdu należy przypisać pojazd do zbioru „?” przypisanego do stolicy kraju z którego pochodzi pojazd; w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB;

3. Pojazdy
3.1 Przed dodaniem pojazdu do bazy danych należy za pomocą wyszukiwarki pojazdów upewnić się czy pojazdu rzeczywiście nie ma w bazie;
3.2 W nazwie pojazdów należy wpisywać tylko pewne informacje, bez domniemań; wszelkie niepotwierdzone informacje można wpisać w polu "inne informacje";
3.3 Zabrania się wpisywania znaków zapytania lub znaków "x" jako numery taborowe lub rejestracyjne.
3.4 W przypadku nieznajomości marki i typu pojazdu bądź braku właściwej serii należy dodać pojazd do kategorii „Miscealanous Vehicles” i poprosić o pomoc innych użytkowników TWB w opisie pod zdjęciem bądź na forum TWB; zabrania się dodawać pojazdy pod niewłaściwe serie;
3.5 Jeżeli w dostępnej liście modeli pojazdów nie ma właściwego, konieczna jest prośba o dodanie modelu do spisu przez Edytora;
3.6 "Model pojazdu" oznacza zbiór pojazdów, któe łączą: nadwozie, podwozie, silnik, skrzynia biegów, układ drzwi, wymiary i nazwa; jeśli nie są wiadome szczegóły dotyczące dokładnego wyposażenia, należy zostawić puste pole; zabrania się dodawania pojazdów pod przypadkowe modele (odnalezienie błędnych zapisów jest bardzo trudne);
3.7 Pojazdy karosowane na obcych podwoziach (np. Ikarus EAG na podwoziu Scanii) należy opisywać w formie „marka i typ podwozia/marka i typ nadwozia” (bez spacji przed i po ukośniku, np. "Volvo B12R / Alfabusz Regio") i przyporządkowywać do serii podwozia lub nadwozia; istnieją różne niepisane reguły dotyczące sposobu zapisu typów i podtypów danych pojazdów, dodając nowy pojazd należy zwrócić uwagę jak oznaczone są dotychczas istniejące w bazie danych pojazdy i stosować się do wskazówek edytorów i seriatorów;
3.8 W przypadku istnienia więcej niż jednego numeru VIN przypisanego do danego pojazdu, należy wpisać w pole VIN aktualny, a pozostałe uzupełnić w innych informacjach; w przypadku pojazdów karosowanych na obcych podwoziach w pole VIN należy wpisać numer karoserii, a VIN podwozia uzupełnić w innych informacjach;
3.8 Obowiązuje pierwotna nazwa pojazdu nadana przez producenta, wszelkie przebudowy związane z nawet istotnymi zmianami w nadwoziu czy jednostce napędowej są dopisywane jedynie w polu "inne informacje";[/color]
3.9 Pojazdy dostawcze zaplecza technicznego tego samego typu co mikrobusy należy dodawać do kategorii „Technical Equipment”, nie dotyczy to pojazdów technicznych powstałych po przebudowie z liniowych autobusów;
3.10 Nazwy handlowe pojazdów (np. Citaro, Axer) nie powinny być wpisywane w polu nazwy modelu; nie stosujemy nazw handlowych - są to dodatkowe, chwytliwe nazwy nadawane przez producentów dla celów reklamowych, nieżuywane w oficjalnych dokumentach; np. autobus Mercedes Citaro powinien być zapisano jako Mercedes O530; czasami stosowane są wyjątki od tej reguły (np. autobusy Van Hool); dodając nowy pojazd należy zwrócić uwagę jak oznaczone są dotychczas istniejące w bazie danych pojazdy i stosować się do wskazówek edytorów i seriatorów;
3.11 Usunięcie pojazdu następuje poprzez zmianę właściciela na „(x) Recycle city”;
3.12 Datę zezłomowania należy uzupełnić jedynie jeżeli pojazd został fizycznie zlikwidowany;
3.12a Jeżeli pojazd zgodnie z dokumentami jest wycofany, ale wciąż istnieje (nawet jeśli to zupełny wrak) i należy do przewoźnika, należy uznać, że pojazd wciąż jest własnością przewoźnika - w takiej sytuacji nie wpisuje się daty wycofania ani daty złomowania;
3.12b Jeśli pojazd nie jest już w użyciu i został sprzedany, ale wciąż istnieje (np. jako altanka na czyimś podwórku), należy wpisać nazwę aktualnego właściciela; nie wpisuje się daty złomowania;
3.13 Pełna nazwa pojazdu i modelu jest obecnie niedostępna do edycji dla wszystkich użytkowników, zmian może dokonać jedynie Edytor.
3.14 W przypadku dokonania znaczących modernizacji w trakcie eksploatacji pojazdu, należy uzupełnić to w historii pojazdu, uzupełniając właściwy model z dostępnej listy modernizacji; w razie braku wymaganego modelu modernizacji, należy poprosić o pomoc Edytora;

4. Zdjęcia
4.1 Pojazdy wypożyczone pomimo nadania numerów taborowych przez innych przewoźników należy opisywać według numeru taborowego (lub rejestracyjnego) używanego przez właściciela;
4.2 Zdjęcia z fabryk należy traktować jako zdjęcia pojazdów należących już do przewoźników dla których je wyprodukowano, pomimo faktycznej przynależności pojazdów do producenta przed sfinalizowaniem transakcji;
4.3 Na początku opisu pod zdjęciem należy wpisać miejsce jego wykonania (miejscowość, ulica); nie obowiązuje to fotografii detali, wnętrz pojazdów itp.;
4.4 Zabrania się dodawania zdjęć z zamazanymi w programach graficznych twarzami osób i tablicami rejestracyjnymi pojazdów;
4.5 W galerii mogą być publikowane zdjęcia następujących kategorii pojazdów:
4.5.1 autobusy klasy mini, midi, maxi, mega - bez ograniczeń;
4.5.2 mikrobusy, pojazdy powstałe na bazie samochodów dostawczych lub ciężarowych: pierwsze zdjęcie danego pojazdu, zdjęcie o charakterze informacyjnym (obrazuje ciekawe sytuacje).
4.5.3 tramwaje, trolejbusy: bez ograniczeń
4.5.4 kolej miejska: należy rozważyć czy bardziej właściwe dla dodania zdjęcie nie jest Rail Phototrans; nie jest możliwe utworzenie jasnych i spójnych zasad rozróżnienia podmiejskich tramwajów, metra i systemów kolei miejskiej; w przypadku wątpliwości należy konsultować się na forum lub sprawdzić w wykazach systemów tramwajowych i metra na wikipedii lub urbanrail.net.
4.6 Nie publikujemy na Phototrans zdjęć następujących środków transportu:
4.6.1 koleje linowe;
4.6.2 kolejki linowo-terenowe: do publikacji zdjęć służy Rail Phototrans (z wyjątkiem tramwajów w Lizbonie);
4.6.3 zestawy traktor + przyczepy do przewozu osób, przeznaczone do obsługi linii o charakterze rozrywkowym i turystycznym (tzw. "ciuchcie", "kolejki czu-czu");
4.6.4 pojazdy techniczne pozbawione specjalistycznego wyposażenia; dopuszczalna jest publikacja pierwszego zdjęcia pojazdu w celach informacyjnych;

5. Tagi
5.1 Tagi nie są obowiązkowe;
5.2 Tagi oddziela się średnikami („;”) bez stosowania odstępów przed i po średniku;
5.3 Zabrania się dodawania tagów dotyczących danych, które może odnaleźć wyszukiwarka zdjęć (numerów taborowych, numerów rejestracyjnych, marki i typu pojazdu, miasta, daty wykonania zdjęcia, przewoźnika);
5.4 Tagi linii nieoznaczonych symbolami należy pisać jako relacje w kolejności odzwierciedlającej kierunek w jakim pojazd zmierza z kreską oddzielającą miejsce początku i końca kursu z zachowaniem odstępu przed i po kresce (np. Warszawa – Radom);
5.5 Każdy użytkownik może wprowadzać tagi łączące zdjęcia o wspólnych cechach wedle swojego uznania, zaleca się reklamowanie tagów na forum TWB w wątku „Tagi” oraz zachęcanie innych użytkowników do ich stosowania;
Last edited by empi on 15 Jan 2010, 21:46, edited 6 times in total.
potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam coś tam
User avatar
Witja
Posts: 27
Joined: 07 Feb 2007, 00:00

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by Witja » 25 Dec 2009, 18:49

empi wrote:5.4 Tagi linii nieoznaczonych symbolami należy pisać jako relacje w kolejności odzwierciedlającej kierunek w jakim pojazd zmierza z kreską oddzielającą miejsce początku i końca kursu z zachowaniem odstępu przed i po kresce (np. Warszawa – Radom);
Mam pytanie w tej sprawie: w jaki sposób oznaczamy kursy PKS-ów, które są obsługiwane wewnątrz jednego miasta np. Wisła Jawornik - Wisła dworzec autobusowy?
User avatar
Crom
Posts: 106
Joined: 07 Feb 2005, 00:00
Location: Siemianowice, PL

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by Crom » 25 Dec 2009, 19:32

Witja wrote:Mam pytanie w tej sprawie: w jaki sposób oznaczamy kursy PKS-ów, które są obsługiwane wewnątrz jednego miasta np. Wisła Jawornik - Wisła dworzec autobusowy?
Chyba jasno jest to napisane? Dokładnie tak jak to ująłeś tutaj, początek i koniec z myślnikiem.

@empi: świetna robota. IMO należy dokładniej określić pkt 4.1 rejestracyjny czy taborowy. Identyfikacyjny jest zbyt ogólny ;)
User avatar
padamus
Posts: 536
Joined: 08 Feb 2005, 00:00

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by padamus » 25 Dec 2009, 19:52

empi wrote:3.3 Zabrania się wpisywania do nazwy pojazdu nazw handlowych;
Trzeba sprecyzować co to jest nazwa handlowa.
empi wrote:3.6 Pojazdy karosowane na obcych podwoziach należy opisywać w formie „marka i typ podwozia / marka i typ nadwozia” i przyporządkowywać do serii podwozia lub nadwozia (zależnie od znajomości dokładnych typów nadwozia i podwozia, zapis wyglądać może tak: Volvo B10M / Jonckheere, Volvo B10M / Jonckheere Deauville, Volvo / Jonkcheere Deauville); w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów i seriatorów;
Punkt do poprawienia, bo brzmi jak bełkot.
empi wrote:3.7 W przypadku istnienia więcej niż jednego numeru VIN przypisanego do danego pojazdu, należy wpisać w pole VIN aktualny, a pozostałe uzupełnić w innych informacjach; w przypadku pojazdów karosowanych na obcych podwoziach w pole VIN należy wpisać numer karoserii, a VIN podwozia uzupełnić w innych informacjach;
Dla autobusów zarejestrowanych jako SAM jedynym obowiązującym numerem jest ten 12 znakowy.
empi wrote:3.8 Skrócone autobusy przegubowe należy oznaczać [...] podstawową nazwą pokrewnego autobusu solowego w przypadku bardziej zaawansowanej przebudowy polegającej na przebudowaniu członu A do postaci zbliżonej do oryginalnego autobusu solowego (np. Ikarus 260 powstały ze skrócenia Ikarusa 280.26); skrócenie pojazdu przegubowego należy traktować jako zakończenie eksploatacji autobusu przegubowego i rozpoczęcie eksploatacji pojazdu solowego dodanego jako nowy pojazd z dopisanym odnośnikiem do pojazdu z którego został zbudowany; lata produkcji i kasacji są wspólne dla obu pojazdów;
To jest naginanie rzeczywistości. To jest cały czas to samo auto. Poza tym idąc tym tokiem rozumowania, wszystkie obcięte Zemuny trzeba przeklikać na IK-110.
empi wrote:4.3 Zdjęcie przedstawiające kilka pojazdów należy umieszczać jako zdjęcie pojazdu najlepiej widocznego lub przedstawionego na pierwszym planie, w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów;
Bez przesady. Chcesz mieć tysiąc tematów "Pod który autobus podpiąć zdjęcie?"?
empi wrote:5.5 Każdy użytkownik może wprowadzać tagi łączące zdjęcia o wspólnych cechach wedle swojego uznania, zaleca się reklamowanie tagów na forum TWB w wątku „Tagi” oraz zachęcanie innych użytkowników do ich stosowania;
O ile ich nie usunie ktoś nadgorliwy.
User avatar
Misfit
Posts: 36
Joined: 02 Feb 2007, 00:00

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by Misfit » 25 Dec 2009, 21:01

padamus wrote:
empi wrote:3.8 Skrócone autobusy przegubowe należy oznaczać [...] podstawową nazwą pokrewnego autobusu solowego w przypadku bardziej zaawansowanej przebudowy polegającej na przebudowaniu członu A do postaci zbliżonej do oryginalnego autobusu solowego (np. Ikarus 260 powstały ze skrócenia Ikarusa 280.26); skrócenie pojazdu przegubowego należy traktować jako zakończenie eksploatacji autobusu przegubowego i rozpoczęcie eksploatacji pojazdu solowego dodanego jako nowy pojazd z dopisanym odnośnikiem do pojazdu z którego został zbudowany; lata produkcji i kasacji są wspólne dla obu pojazdów;
To jest naginanie rzeczywistości. To jest cały czas to samo auto. Poza tym idąc tym tokiem rozumowania, wszystkie obcięte Zemuny trzeba przeklikać na IK-110.
Również uważam, że ten punkt jest zdecydowanie zły :) Wóz został wyprodukowany jako dany model i będzie nim de facto do końca, żadna przeróbka tego nie zmieni. Każde inne oznaczenie to przekłamanie.
empi wrote:4.3 Zdjęcie przedstawiające kilka pojazdów należy umieszczać jako zdjęcie pojazdu najlepiej widocznego lub przedstawionego na pierwszym planie, w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów;
Bez sensu ujmować to w regulaminie- każdy powinien posłużyć się własnym rozumem, często chce się z kilku mało ważnych pojazdów wyeksponować jeden konkretny, który wcale nie musi znajdować się na pierwszym planie.
User avatar
mike_1994
Posts: 135
Joined: 17 Dec 2007, 00:00
Location: ∫t∫ε't∫in

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by mike_1994 » 25 Dec 2009, 21:57

Misfit wrote:
empi wrote:4.3 Zdjęcie przedstawiające kilka pojazdów należy umieszczać jako zdjęcie pojazdu najlepiej widocznego lub przedstawionego na pierwszym planie, w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów;
Bez sensu ujmować to w regulaminie- każdy powinien posłużyć się własnym rozumem, często chce się z kilku mało ważnych pojazdów wyeksponować jeden konkretny, który wcale nie musi znajdować się na pierwszym planie.
Lepiej napisać, aniżeli potem czytać czyjeś pytanie o "pinezki".
User avatar
Kędzior
Posts: 130
Joined: 09 Apr 2008, 00:00
Location: Wrocław k. Zakrzowa
Contact:

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by Kędzior » 25 Dec 2009, 22:58

empi wrote:3.3 Zabrania się wpisywania do nazwy pojazdu nazw handlowych;
No to jak inaczej nazwać Mercedesa Conecto LF i jego przegubową odmianę (Mercedes nie oznacza ich tak jak wysokopodłogowe Conecto), Irizary Century/New Century/PB, no i co z Citelisem/Agorą będące właściwie jedną i tą samą konstrukcją?
User avatar
Crom
Posts: 106
Joined: 07 Feb 2005, 00:00
Location: Siemianowice, PL

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by Crom » 26 Dec 2009, 12:02

Kędzior wrote:
empi wrote:3.3 Zabrania się wpisywania do nazwy pojazdu nazw handlowych;
No to jak inaczej nazwać Mercedesa Conecto LF i jego przegubową odmianę (Mercedes nie oznacza ich tak jak wysokopodłogowe Conecto), Irizary Century/New Century/PB, no i co z Citelisem/Agorą będące właściwie jedną i tą samą konstrukcją?
Chodzi bardziej o to by nie tworzyć potworków typu Jelcz Vecto, Jelcz Mastero, Autosan Solina. Tylko w sumie co z Lion'sami?
User avatar
empi
Posts: 1156
Joined: 29 Oct 2005, 00:00
Location: Radom

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by empi » 26 Dec 2009, 13:46

O rety, nie wiem jak teraz odpisać żeby się nie pogubić.
No więc tak, najbardziej kontrowersyjne są obrzyny i pojazdy karosowane na obcych podwoziach, bo de facto nic nie zostało ustalone i sam już nie wiem co z tym począć. Dyskusję o obrzynach najlepiej przenieść tu: viewtopic.php?f=8&t=2768 żeby nie było bałaganu. Jak to już ustalimy, to się dopisze taki punkt.
@Paweł: zamiast pisać, że coś jest bełkotem, zwyczajnie zaproponuj swoje brzmienie tego punktu - pójdzie szybciej niż gdybym miał zmieniać 10 razy aż trafię w Twój gust :P
@Misfit, Paweł: niestety, jest sens ujmować to w regulaminie - jako edytor walczę z takim podpinaniem zdjęć: http://img15.imageshack.us/img15/6290/karosa.jpg
I to się moi drodzy zdarza! "bo nie było zdjęcia tej Karosy a ta Setra ma już dużo".
@Przemek: Paweł słusznie napisał, że ten punkt należy sprecyzować, ale nie mam pomysłu jak, pomóżcie ;)
potrafię pracować dobrze, potrafię coś tam coś tam
User avatar
padamus
Posts: 536
Joined: 08 Feb 2005, 00:00

Re: Regulamin edycji danych części niekolejowej TWB

Post by padamus » 26 Dec 2009, 14:08

empi wrote:@Paweł: zamiast pisać, że coś jest bełkotem, zwyczajnie zaproponuj swoje brzmienie tego punktu - pójdzie szybciej niż gdybym miał zmieniać 10 razy aż trafię w Twój gust :P
Pomiń przykłady, będzie prościej.
empi wrote:@Misfit, Paweł: niestety, jest sens ujmować to w regulaminie - jako edytor walczę z takim podpinaniem zdjęć: http://img15.imageshack.us/img15/6290/karosa.jpg
I to się moi drodzy zdarza!
Usuń zdanie:
empi wrote:w razie wątpliwości należy konsultować się na forum TWB i postępować zgodnie ze wskazówkami edytorów
Post Reply